FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2017)

Stylnoye radio Perets FM

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logMode
101.4vStylnoye radio Perets FMUKR Antopil'/RFKRRT, vul. Kyivs'ka3.00458
102.7vStylnoye radio Perets FMUKR Kovel1.00324
104.9vStylnoye radio Perets FMUKR Zarichne – RFKRRT-vul. Partyzans'kaya 31.00422
104.9vStylnoye radio Perets FMUKR Ternopil' – zavodu Orion-vul. 15 Kvitnya 61.00453
105.5vStylnoye radio Perets FMUKR Luts'k – VFKRRT-vul. Slovats'kogo 121.00379
107.5vStylnoye radio Perets FMUKR Dubrovytsya – RFKRRT1.00454
return to full log