FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2022)

Pershiy Natsional'niy/Telek. ERA

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logMode
99.75vPershiy Natsional'niy/Telek. ERAUKR Lozova – TFKRRT, vul. Pol'ova 1329.70452
return to full log