FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Radio Svit 104.7FM

FreqStationITU / LocationPSPmaxQRB1st log
104.7vRadio Svit 104.7FMUKR Kholmtsi – MPP Versiya plyus0.50374
return to full log