FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2017)

Radio M-FM

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logMode
105.3vRadio M-FMUKR Dubrovytsya – RFKRRT1.00454
107.1vRadio M-FMUKR Zarichne – RFKRRT-vul. Partyzans'kaya 32.00422
return to full log