FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Khvylya hir

FreqStationITU / LocationPSPmaxQRB1st log
106.2vKhvylya hirUKR Mala Tur'ya – IVFKRRT, vul. Polyvanky, 1000.504002014-09-03 lok.2
return to full log