FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Novoye Radio

FreqStationITU / LocationPSPmaxQRB1st log
98.4vNovoye RadioRUS Moskva – Khodynka20.0012392018-10-10
return to full log