FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2022)

Novoye Radio

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logMode
98.4vNovoye RadioRUS Moskva – Khodynka20.0012392018-10-10
return to full log