FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2022)

Velykyj Bereznyj – ZFKRRT, gora Yavornyk, Ukraine (343 km)

FreqStationPSPIPmax1st logMode
104.3vUR 1 UR Radio Tysa0.202016-09-07
return to full log