FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Vasilevichi – RTPS Zashchebye, Belarus (681 km)

FreqStationPSPmax1st log
102.0hBR 11.002019-02-16play
return to full log