FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2022)

Vasilevichi – RTPS Zashchebye, Belarus (681 km)

FreqStationPSPIPmax1st logMode
102.0hBR 11.002019-02-16play
return to full log