FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Zarichne – RFKRRT-vul. Partyzans'kaya 3, Ukraine (422 km)

FreqStationPSPmax1st log
104.9vStylnoye radio Perets FM1.00
107.1vRadio L'vivs'kaya khvylia2.00
return to full log