FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2017)

Zarichne – RFKRRT-vul. Partyzans'kaya 3, Ukraine (422 km)

FreqStationPSPIPmax1st logMode
104.9vStylnoye radio Perets FM1.00
107.1vRadio M-FM2.00
return to full log