FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Karcag – ipari park, Hungary (473 km)

FreqStationPSPmax1st log
97.9hMR 1 Kossuth10.00
return to full log