FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2024)

Radio Brest

FreqStationITU / LocationPSPmaxQRB1st log
69.08hRadio BrestBLR Pinsk – RTPS Posenichi17.004202014-10-11
69.44hRadio BrestBLR Slonim – RTPS Novaja Straga17.004072014-10-11
69.68hRadio BrestBLR Brest – Rakitńica6.002802014-10-11
94.6vRadio BrestBLR Pinsk – RTPS Posenichi3.16420
94.9vRadio BrestBLR Slonim – RTPS Novaja Straga1.004072016-08-26play
101.1vRadio BrestBLR Baranovichy0.504412014-04-14
104.2vRadio BrestBLR Drahichyn2.00361
104.8vRadio BrestBLR Brest – Rakitńica2.00280
105.6vRadio BrestBLR Pruzhany10.003252014-09-03 lok.2
return to full log