FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2017)

Radio L'vivs'kaya khvylia

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logMode
66.26hRadio L'vivs'kaya khvyliaUKR L'viv – LFKRRT-Vysokyy zamok 90.103382015-01-01
100.8vRadio L'vivs'kaya khvyliaUKR L'viv – LFKRRT-Vysokyy zamok 93.00338
return to full log