FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2017)

Svoyo Radio

FreqStationITU / LocationPSPIPmaxQRB1st logMode
106.1vSvoyo RadioBLR Pinsk – Varyag1.00424
106.1hSvoyo RadioBLR Pinsk – RTPS Posenichi1.00420
return to full log