FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Mala Tur'ya – IVFKRRT, vul. Polyvanky, 100, Ukraine (400 km)

FreqStationPSPmax1st log
106.2vKhvylya hir0.502014-09-03 lok.2
return to full log