FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2018)

Kovel, Ukraine (324 km)

FreqStationPSPIPmax1st logMode
91.0vRadio Melodiya0.102014-05-07
91.8vUR 10.20
99.75h1+1 (TV audio)5.00
102.7vStylnoye radio Perets FM1.00
103.9hRetro FM1.00
106.0hHit FM0.25
107.9vRusskoye Radio0.102014-09-03
return to full log