FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2024)

Luts'k – VFKRRT-vul. Slovats'kogo 12, Ukraine (379 km)

FreqStationPSPmax1st log
88.3vUR 11.50
88.7vRadio Maksymum1.502015-06-06 lok.2
100.1vR.12.502023-08-29play
100.9vRetro FM3.00
101.9vUR 3 Kultura3.00
104.8vNashe Radio3.00
105.5vStylnoye radio Perets FM1.00
106.9vLUX FM1.00
107.3vRadio Lutsk1.002015-06-10play lok.2
return to full log