FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Nakskov – Karlebyej 7, Denmark (695 km)

FreqStationPSPmax1st log
89.4vDR P1/P2DR_P1___30.002015-10-02
92.2vDR P4DRP4_SJL30.002023-09-10play
94.1vDR P3DR_P3___15.00
98.8vRadio 430.002023-09-06play
103.5vNOVA fm1.002023-09-10play
return to full log