FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2024)

Pasewalk, Germany (460 km)

FreqStationPSPmax1st log
93.7hNDR 1 Radio MVNDR_1_MV2.50
94.8hN-JOY1.30
return to full log