FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2018)

Slonim – RTPS Novaja Straga, Belarus (407 km)

FreqStationPSPIPmax1st logMode
66.56hBR 117.002014-10-11
67.34hBR Kanal Kultura17.002014-10-11
68.12hRadio Hrodna17.002014-10-11
69.44hRadio Brest17.002014-10-11
91.2v-----4.002016-08-26play
93.8vRadio Stalitsa1.002016-08-26play
94.9vRadio Brest1.002016-08-26play
97.3hBR Kanal Kultura2.00
101.5hRadio B.A.4.00
102.5hRadio Hrodna2.00
104.0hRadius FM4.00
106.5hBR 12.00
return to full log