FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Smetanichi – RTPS, Belarus (587 km)

FreqStationPSPmax1st log
66.44hGomel FM4.002014-10-12
67.22hBR 14.002014-10-12
68.00hBR Kanal Kultura4.002014-10-12
70.28hRadio Stalitsa4.002014-10-12
88.1vPravda Radio6.952023-09-27play
88.6vRadio Stalitsa4.002018-10-09
99.75hBT 15.00
103.3vGomel FM2.00
103.8hRadius FM4.00
104.6vBR Kanal Kultura4.00
106.3hBR 14.00
return to full log