FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2024)

Myadzel – RTPS Telyaki, Belarus (586 km)

FreqStationPSPmax1st log
66.86hRadio Stalitsa4.002015-10-31
67.64hRadio Vitsebsk4.002015-10-31play
68.69hBR 14.002015-10-31
70.31hBR Kanal Kultura4.002015-10-03
94.8vRadio UnistarUNISTAR_2.002018-10-09play
102.0hRadio Belarus2.00
103.9hRadius FM4.00
104.9hBR Kanal Kultura2.00
106.4hBR 12.00
return to full log