FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Lozova – TFKRRT, vul. Pol'ova 13, Ukraine (452 km)

FreqStationPSPmax1st log
87.7vUR 10.752018-10-10play
99.75vPershiy Natsional'niy/Telek. ERA29.70
return to full log