FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Chernyakhovsk, Russia (365 km)

FreqStationPSPmax1st log
100.6hDFM6.30off
103.5vAvtoradio2.102018-11-05
106.0hMassiv FM2.00
return to full log