FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2017)

Novovolins'k – TOV Telemerezhi Ukrainy, Ukraine (304 km)

FreqStationPSPIPmax1st logMode
89.0vHit FM0.752015-06-06
100.3vUR 11.50
101.6vRadio Lutsk0.102014-02-03
106.8vMusicRadio_MUSIC__0.50
return to full log