FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2024)

Novovolins'k – TOV Telemerezhi Ukrainy, Ukraine (304 km)

FreqStationPSPmax1st log
89.0vHit FM0.752015-06-06 lok.2
100.3vUR 11.50
101.6vRadio LutskLUTSK___0.102014-02-03
105.0vRadio L'vivs'kaya khvylia0.102018-08-06play
106.8vMusicRadio_MUSIC__0.50
return to full log