FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2023)

Dubrovytsya – RFKRRT, Ukraine (454 km)

FreqStationPSPmax1st log
99.5vUR 2 Promin0.202020-09-15play
105.3vDJ FM1.00
106.6vUR 3 Kultura1.00
107.5vStylnoye radio Perets FM1.00
return to full log